COVID-19

Vanaf 1 juli 2020 is het beoefenen van contactsport weer toegestaan, met in acht houdend van een aantal regels. Wij volgen het sportprotocol van het NOC*NSF, wat hier te vinden is. Daarnaast treffen we een aantal aanvullende maatregelen.

Sportschool Jaap Schuitema “fights” against Corona

Op dit moment is Corona weer in opmars, ook in Groningen. Daarom werken we in de Dojo met kleine groepen die we zo veel mogelijk scheiden om de bubbels zo klein mogelijk te houden en daarmee de besmettingskans ook zoveel mogelijk te beperken. Kijk daarom op het rooster en train zoveel mogelijk op je eigen uur. Wacht na het omkleden in de gang tot de leraar zegt dat je binnen kunt komen. We willen namelijk tussen de lessen de Dojo zoveel mogelijk ventileren. Respecteer op de gang en verder buiten de Dojo de 1.5 m regel, vooral met de mensen van de andere groepen.

Bij de ingang is desinfecterend materiaal aanwezig. Gebruik dat als je binnenkomt maar ook als je weer weg gaat.

Als verkouden bent of je voelt je niet OK blijf dan weg. Als het mogelijk is laat je testen of zit anders de periode van 10 dagen uit. Ook als er Corona in je omgeving geconstateerd is, neem dan ook even afstand van het trainen. Houdt ons op de hoogt, dat kan in de groepsapp en als je het meer privé wilt houden app het dan aan de sportschoolleiding.

We proberen op deze manier de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden en mocht het wel mis gaan de gevolgen voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

In en bij de Dojo worden onderstaande pictogrammen en instructies aangegeven:

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing bij Sportschool Jaap Schuitema:

Tijdens de training mogen we dichtbij elkaar komen, maar zodra de training is afgelopen houden we 1,5m afstand. Als vuistregel houden we aan: buiten de dojo: 1,5m afstand houden

Er staat desinfecterende gel bij de ingang van de dojo. Desinfecteer je handen en polsen bij binnenkomst. Zo proberen we de kans op fysieke besmetting te verkleinen. Polsen dienen ook schoongemaakt te worden, omdat we elkaar daar vaak vastpakken.

Er staat desinfecterende gel bij de ingang van de dojo. Desinfecteer je handen en polsen bij vertrek, om zo ook weer schoon te vertrekken.

Train zoveel mogelijk met dezelfde “buddy”

heb je klachten, blijf thuis en meld dit in de groepsapp.